Ze všech vlastností kuchařových je nejdůležitější přesnost.
Anthelme Brillat-Savarin
Top
English