VYHLEDEJTE A HODNOŤTE

Spolupracujeme

Bezobalu, Institut pro podporu šetrné distribuce zavádí v ČR prodej kvalitních a zdravých potravin na váhu do znovupoužitelných obalů. Zákazníci takových obchodů neplýtvají - kupují jen tolik, kolik (s)potřebují a platí pouze za potraviny, nikoliv za jednorázové obaly, ani za značky, marketing a reklamy s nimi spojené. Nemusí kupovat nadměrná akční balení, protože sleva ze sražených nákladů je již započítaná v každém gramu. Vidí přesně to, co kupují a nevytváří žádný odpad z jídla i obalů, jehož likvidace a neefektivní recyklace je hrazena z kapes nás všech. V dózách potraviny nejen vypadají lépe, ale i vydrží déle než v načatých jednorázových baleních – ta jsou navíc běžně nástrojem pro oklamání zákazníka a zdrojem škodlivých toxinů, které se z nich uvolňují do potravin.

 

 

 


 

KOKOZA se profiluje jako společensky prospěšný podnik. Mezi lidmi, firmami a dalšími organizacemi propaguje kompostování a pěstování ve městě. Inspiruje a motivuje je k využívání kompostovacích technologií vhodných do města, k pěstování pro svoji spotřebu a pro radost. Pro zviditelnění těchto témat vytváří prostor pro spolupráci s aktivními lidmi, firmami a veřejnou správou. Spolupracuje s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním. Vytváří pro ně pracovní příležitosti a podporuje je k účasti na aktivitách, které pořádá.

 

 

 


 

Snahou NA OVOCE je mapovat volně rostoucí ovocné stromy, keře a bylinky, jejichž plody je možné si zdarma natrhat. Zároveň by svou činností rádi podpořili všeobecné povědomí o významu ovocných stromů v krajině a ve veřejném prostoru.

 

Stává se vám, že na cestách po českém venkově projíždíte silnicí lemovanou řadou ovocných stromů, jejichž shnilé plody se hromadí v příkopech? Že ve městě narazíte na třešeň či moruši, o kterou se nikdo nestará, nebo dokonce na sad zarostlý k nepoznání? Už jste někdy česali ovoce ze stromu u cesty, a měli při tom nedobrý pocit, že děláte něco špatného? Zajímáte se o přírodu a její okolí? Rádi se zapojujete do obecně prospěšných aktivit? Chcete jíst zdravě? Neradi plýtváte?

 

Pokud jste si na některé z výše uvedených dotazů odpověděli kladně, jste na tom podobně jako oni. Donuceni životem ve městě a inspirováni německou organizací Mundraub.org a slovenskou Fruitmap.sk se rozhodli vybudovat v Čechách webovou základnu, fungující na podobných principech. Na ovoce slouží jako komunitní platforma lidem, kteří chtějí zodpovědně využívat přírodní bohatství v podobě volně rostoucích ovocných stromů, keřů či bylinek. Snahou je společně takováto místa nejen mapovat, ale také přispívat k jejich udržitelnosti, zakládat nová a dbát na hodnoty, které rostliny pro člověka představují. 

 

 

 


 

 

Iniciativa Zachraň jídlo rozproudila debatu o plýtvání potravinami. Informuje, vzdělává a nabízí řešení všem aktérům zapojeným do výroby, distribuce a spotřeby potravin. Poukazuje na sociální, ekonomické a environmentální dopady plýtvání potravinami a rozšiřuje toto povědomí mezi širokou veřejnost.

 

O iniciativě Zachraň jídlo jste již možná slyšeli v souvislosti s vařením tisíce porcí zeleninového kari na Václavském náměstí, s pořádáním trhu s nevzhlednou zeleninou u Národního divadla v roce 2014 nebo s happeningem Křivá polévka. Zachraň jídlo na sebe upozorňuje velkými akcemi pro veřejnost a snaží se ve společnosti rozproudit debatu o plýtvání jídlem. Nyní se iniciativa zabývá otázkou plýtvání v zemědělství a rozjela projekt s názvem „Paběrkování“, který vyvrcholil happeningem Křivá polévka 5. září 2015.

 

Díky Křivé polévce se podařilo informovat veřejnost o množství kvalitního jídla, které zůstává na poli kvůli svému nedostatečnému vzhledu a téma vzbudilo veliký ohlas. Zachraň jídlo se bude problémem „křivé“ zeleniny dále zabývat a rádo by dosáhlo toho, aby se estetická kritéria velkých obchodů zmírnila.   

 

 

 


 

3 duby

 

Cílem občanského sdružení 3duby je vzbudit zájem lidí o prostředí ve kterém žijí, o problematiku obnovy našeho životního prostředí nejen v Praze, ale v celé České republice.

Pomáhá při revitalizaci Stromovky tzv. projektem “Pahorek”. Dlouhodobá koncepce předpokládá obnovu zeleně, cest, dětských hřišť, rybníků, atd.

  
 
 
  
Kdo umí víno pít – umí milovat.
George Sandová
Top
English