VYHLEDEJTE A HODNOŤTE

Spolupracujeme

Bezobalu, Institut pro podporu šetrné distribuce zavádí v ČR prodej kvalitních a zdravých potravin na váhu do znovupoužitelných obalů. Zákazníci takových obchodů neplýtvají - kupují jen tolik, kolik (s)potřebují a platí pouze za potraviny, nikoliv za jednorázové obaly, ani za značky, marketing a reklamy s nimi spojené. Nemusí kupovat nadměrná akční balení, protože sleva ze sražených nákladů je již započítaná v každém gramu. Vidí přesně to, co kupují a nevytváří žádný odpad z jídla i obalů, jehož likvidace a neefektivní recyklace je hrazena z kapes nás všech. V dózách potraviny nejen vypadají lépe, ale i vydrží déle než v načatých jednorázových baleních – ta jsou navíc běžně nástrojem pro oklamání zákazníka a zdrojem škodlivých toxinů, které se z nich uvolňují do potravin.

 

 

 


 

KOKOZA se profiluje jako společensky prospěšný podnik. Mezi lidmi, firmami a dalšími organizacemi propaguje kompostování a pěstování ve městě. Inspiruje a motivuje je k využívání kompostovacích technologií vhodných do města, k pěstování pro svoji spotřebu a pro radost. Pro zviditelnění těchto témat vytváří prostor pro spolupráci s aktivními lidmi, firmami a veřejnou správou. Spolupracuje s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním. Vytváří pro ně pracovní příležitosti a podporuje je k účasti na aktivitách, které pořádá.

 

 

 


 

Snahou NA OVOCE je mapovat volně rostoucí ovocné stromy, keře a bylinky, jejichž plody je možné si zdarma natrhat. Zároveň by svou činností rádi podpořili všeobecné povědomí o významu ovocných stromů v krajině a ve veřejném prostoru.

 

Stává se vám, že na cestách po českém venkově projíždíte silnicí lemovanou řadou ovocných stromů, jejichž shnilé plody se hromadí v příkopech? Že ve městě narazíte na třešeň či moruši, o kterou se nikdo nestará, nebo dokonce na sad zarostlý k nepoznání? Už jste někdy česali ovoce ze stromu u cesty, a měli při tom nedobrý pocit, že děláte něco špatného? Zajímáte se o přírodu a její okolí? Rádi se zapojujete do obecně prospěšných aktivit? Chcete jíst zdravě? Neradi plýtváte?

 

Pokud jste si na některé z výše uvedených dotazů odpověděli kladně, jste na tom podobně jako oni. Donuceni životem ve městě a inspirováni německou organizací Mundraub.org a slovenskou Fruitmap.sk se rozhodli vybudovat v Čechách webovou základnu, fungující na podobných principech. Na ovoce slouží jako komunitní platforma lidem, kteří chtějí zodpovědně využívat přírodní bohatství v podobě volně rostoucích ovocných stromů, keřů či bylinek. Snahou je společně takováto místa nejen mapovat, ale také přispívat k jejich udržitelnosti, zakládat nová a dbát na hodnoty, které rostliny pro člověka představují. 

 

 

 


 

 

Iniciativa Zachraň jídlo rozproudila debatu o plýtvání potravinami. Informuje, vzdělává a nabízí řešení všem aktérům zapojeným do výroby, distribuce a spotřeby potravin. Poukazuje na sociální, ekonomické a environmentální dopady plýtvání potravinami a rozšiřuje toto povědomí mezi širokou veřejnost.

 

O iniciativě Zachraň jídlo jste již možná slyšeli v souvislosti s vařením tisíce porcí zeleninového kari na Václavském náměstí, s pořádáním trhu s nevzhlednou zeleninou u Národního divadla v roce 2014 nebo s happeningem Křivá polévka. Zachraň jídlo na sebe upozorňuje velkými akcemi pro veřejnost a snaží se ve společnosti rozproudit debatu o plýtvání jídlem. Nyní se iniciativa zabývá otázkou plýtvání v zemědělství a rozjela projekt s názvem „Paběrkování“, který vyvrcholil happeningem Křivá polévka 5. září 2015.

 

Díky Křivé polévce se podařilo informovat veřejnost o množství kvalitního jídla, které zůstává na poli kvůli svému nedostatečnému vzhledu a téma vzbudilo veliký ohlas. Zachraň jídlo se bude problémem „křivé“ zeleniny dále zabývat a rádo by dosáhlo toho, aby se estetická kritéria velkých obchodů zmírnila.   

 

 

 


 

3 duby

 

Cílem občanského sdružení 3duby je vzbudit zájem lidí o prostředí ve kterém žijí, o problematiku obnovy našeho životního prostředí nejen v Praze, ale v celé České republice.

Pomáhá při revitalizaci Stromovky tzv. projektem “Pahorek”. Dlouhodobá koncepce předpokládá obnovu zeleně, cest, dětských hřišť, rybníků, atd.

  
 
 
  
Kdo chce dobře jíst, nesmí urazit kuchaře.
Čínské přísloví
Top
English